ANG KAINAMAN AT HINDI KAINAMAN NA PELLETS

Ang pellets ay ang paghahalo-halo sa pamamagitan ng teknolohiya ng iba't ibang sangkap ng pagkain ng kalapati. Ito ay sa pamamagitan ng pagdurog ng mga sangkap tulad ng mga mais, trigo, sorghum, soya at iba't iba pang mga grits. Matapos durugin ay inihahalo ito ng makina na maaari ring haluan ng mga bitamina o gamot na kinakailangan at ito ay dumaraan sa proseso ng pagbubuo at muli ito ay tinatawag na nating pellets.

Ang kauna unahang dahilan sa paggamit ng pellets ay upang maiwasan ang pagkalkal o pagpili ng mga alaga ng gusto lamang nilang kainin. Mayroong mga kalapati na puro mais lamang ang pinipili o hindi kaya ay sorghun, monngo o safflower lang ang tinutuka. Kung ganito palagi ang ugali ng kalapati ay hindi wasto ang nutrisyon na mapupunta sa kanilang katawan.

Ang isa pang kagandahahn ng pellets ay maaaring isangkap ang mga mais na malalaki at matataas sa carbohtydrate dahil dudurugin naman ito bago ihalo sa ibang sangkap. Mayroong panahon na mahirap makakuha ng maliliit na butil ng mais, gisantis o soya. Nahihirapan ang mga kalapati na lunukin ito dahil sa liit ng kanilang lalamunan at bka mabulunan pa, kaya iniiwan nila ang malalaking butil.

Maraming gumagawa at nageeksperimento ng paggawa ng pellets. Ang pagpapakain ng pellets sa limampung pares at whole grain mixture halimbawa ng sangkap ng iba't ibang uri ng butil na natatanim na buto at kakainin tulad ng mais, trigo, sorghum, gisantis, monggo, vetch, greenpeas, dun peas, oat groat, millets, safflower, maple, malta at maraming pang iba ang kabilang sa limampung pares. Lahat sila ay mayroong grits, tubig at magkakasama sa ilalim ng isang bubungan. Ukol sa produksyon ng pitson mas malamang ang dami ng pitson na nakukuha sa mga kumakain ng pellets ng labinlima hanggang dalawampung porsyento at kaunti lang ang namamatay o di kya ay nababansot. Ang mga namamatay sa kabilang 50 pares ay sanhi ng hindi pagkatunaw ng mga whole grain mixtures at sugat sa lalamunan na nagiging canker. Mas malaki ang mga pitson o inakay na aruga sa pellets dahil sa mga sangkap na bitamina at growth promotant sa pellets. Ang grits naman ng mga kumakain ng pellets ay halos hindi nagagalaw.

Ang hindi naman maganda sa paggamit ng pellets ay hindi mo malalaman kung ano ang isinangkap ng gumagawa. Mayroong mga gumagawa na kung anu-ano lamang ang hinahalo at ibinebenta ng mura para makabenta lamang ang mga ito. Gumamit lamang ng sangkap na galing sa kilalang pagawaan na maassahan at mahuhusay na produkto.

 

 

http://groups.yahoo.com/g roup/sportshobbies/

NUTRENA FEEDS

By : Melchor De Asis