WIDOWHOOD

 

Ang simpleng pamamaran nito ay ang paghihiwalay ng isang pares na nakapagsupling. Ang pares na nakapagalaga na ng inakay o pitson at hiwalay na pinageensayo at binubukod ng kulungan. Kapag nakauwi na ang barako galing sa ensayo, matatagpuan nya ang kapareha sa pugad nila at pinaghihiwalay muli matapos ang isa o dalawang oras. Sa ganitong paraan magiging sabik ang isa't isa na makita ang kapareha sa pugad nila at pinaghihiwalay muli matapos ang isa o dalawang oras. Sa ganitong paraan magiging sabik ang isa't isa na makita ang kareha kya magiging matindi ang pagnansa na makita ang kapares sa paguwi sa kulugan.

Ang pamamraang ito ay tumatagal lamang ng hanggang anim o walong linggo dahil maaring maghanap na ng ibang kapares ang kalapati kung matagal ang paghihiwalay, binibigyan sila ang ilang sandali upang magkita upang mapanatili ang pananabik nila.

Ang pageensayo ng pinagbiyudo ay habang nalilimliman nila ang pangalawang pares ng itlog. Ito ay  sinisimulan sa ika sampung araw ng paglilimlim. ilgay sa basket ang barako ng magdamag at paliparin ito ng kinaumagahan. Pagkauwi ng barako galing sa ensayo, makikita niya ang kapares sa pugad at maglilimlim din siya. Alisin ang inahin pagkalipas ng isa o dalawang oras ng pakikita nila.

 Ilgay ulit ang barako sa basket o training box kinagabihan at ibalik ang inahin sa pugad na may itlog. Paliparin kinabukasan ang barako sa medyo malayo ng kaunti at pipilitin nitong makabalik kaagad. Alisin muli ang inahin kapag nakauwi na ng isa o dalawang oras ang barako. Muling ilagay sa basket o training box ang barako sa gabi at pakawalan ulit kinabukasan sa malayo na at umaabot ng sa isang daang kilometro (100 kms.). Alisin muli ang inahin at ilagay sa ibang kulungan.

Pagpahingahin ng haggang isang linggo ang barako na naglilimlim ng masg isa. Huwag magalaga kung iiwanan na ng barako ang pugad. Isakripisyo mo na ang itlog o ipayaya sa mga giant kings o ibang pares. Sa susunod na tatlong araw ay paliparin sila s umaga, at sa hapon ay sa paligid lamang ang mga ito at kadalasan ang ganitong ensayo ay tumatagal lamang ng kalahating oras. Ilagay muli sa basket o training box kinagabihan at pakawalan kinaumagahan sa medyo malayong lugar, maaring humigit kumulang sa dalawampung kilometro (20 kms.). Pagkauwi ng barako ay hindi pa niya madadatnan ang inahin dahil nasa ibang kulungan pa ito. Ulitin ang ganitong ensayo ng ilang araw bago sumapit ang araw ng karera.

Sa huling araw ng ensayo bago ipadala sa basketing, Paliparin ito bilang warm up at ibalik sa kulungan nila ang inahin. Sa pagbabalik ng barako ay matatagpuan niya ang kanyang kapares at magiging masaya ang barako. Maglagay din sa paligid ng pugad ng kauniting dayami na puwedeng gamitin sa paggawa ng pugad. Bantayan ang pares sa pagliligawan at kapag malapit ng magkasta ay alisin agad ang barako at bka mapagod kapag nagparaos. Ilagay na siya s basket o training box pra ihanda sa karera. Sa kinabukasang karera ay inaasahan ng barako na madaratnan niya ang kanyang inahin sa pag uwi galing sa karera. Pipilitin niya n makauwi agad. Hehehe... 

 

 

http://groups.yahoo.com/g roup/sportshobbies/

NUTRENA FEEDS

By : Melchor De Asis